Την Τετάρτη 2/12/2020, και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Η κα Σταυρούλα Ρίζου υποψήφια διδάκτορας του τμήματος με επιβλέπουσα την  κ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “GDPR Interference With Next Generation 5G and IoT Networks” (H αλληλεπίδραση του GDPR με την νέα γενιά δικτύων 5G και Διαδικτύου των Πραγμάτων)” .

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95671080842

Abstract:

This paper examines the specific data protection framework with regards to 5G networks, which is the current high-end evolution of the previous four generations of cellular technology networks. Taking into consideration practical issues, that have emerged from 5G (Fifth Generation) technology, the scope is the presentation of legal solutions. This digital mobile transformation affects applications of a wide range of services in energy sector, transport services, banking sector, health field, as well as in industrial control systems, and progressively in everyday life through all smart devices. It is crucial to specialize and sum up the interference between European data protection legal framework and 5G networks, in order to provide a new path to the addressing issues.

The paper has been published in IEEE Access:

S. Rizou, E. Alexandropoulou-Egyptiadou and K. E. Psannis, “GDPR Interference With Next Generation 5G and IoT Networks,” IEEE Access, vol. 8, pp. 108052-108061, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3000662.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *