Την Πέμπτη 17/02/2022, και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Ο κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος με επιβλέποντα τον κ.Γεώργιο Ευαγγελίδη θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “Μοντελοποίηση τρισδιάστατων χωροχρονικών δεδομένων για την περιγραφή διαδραστικών έμψυχων και άψυχων (animated or inanimate) γεωχωρικών κόσμων Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής πραγματικότητας”.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98252066349

Περίληψη
Το πεδίο της Μικτής Πραγματικότητας είναι στενά συνδεδεμένο με αυτό των Γεωχωρικών Τεχνολογιών. Οι μέθοδοι και τα πρότυπα διαμοιρασμού, μέσω του διαδικτύου, γεωχωρικών και χωροχρονικών δεδομένων είναι καλά ορισμένα από αναγνωρισμένα πρότυπα διαμοιρασμού που παρέχονται από οργανισμούς όπως η OGC (Open Geospatial Consortium). Ωστόσο, η σύνδεση των προτύπων με κόσμους Μικτής και Επαυξημένης Πραγματικότητας αποτελεί ερευνητική πρόκληση. Θα παρουσιάσουμε την έως τώρα ερευνητική πορεία που αποσκοπεί στον σχεδιασμό προτύπου διαμοιρασμού τρισδιάστατων έμψυχων ή και άψυχων γεωχωρικών κόσμων, οι οποίοι οπτικοποιούν χωροχρονικά δεδομένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές Μικτής Πραγματικότητας. Στο τέλος θα παρουσιαστεί μια πρότυπη διαδικτυακή εφαρμογή που χρησιμοποιεί μια πρώτη έκδοση σχήματος μοντελοποίησης τέτοιων κόσμων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *