Την Τρίτη 12/2/2019, και ώρα 18:30, στο εργαστήριο 434, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Ο κος Σπύρος Ξανθόπουλος (υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψη του κ. Ξυνόγαλου) θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με αντικείμενο “Location-based serious games “.

Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια με επιτυχία σε μια προσπάθεια συνδυασμού παιχνιδιού με στόχους εκτός διασκέδασης, όπως η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα χώρο-ευαίσθητα παιχνίδια για κινητές συσκευές προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο, η δυναμική του οποίου βασίζεται στην κίνηση του παίκτη στον φυσικό κόσμο. Ο συγκεκριμένος τύπος παιχνιδιών έχει βρει εφαρμογή σε διάφορα πεδία, όπως η συμμετοχική προσομοίωση ετοιμότητας σε καταστάσεις φυσικής καταστροφής και η προώθηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την υποστήριξη της σχεδίασης και υλοποίησης του συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιών, έχουν προταθεί εξειδικευμένα περιβάλλοντα, οδηγίες σχεδίασης και μεθοδολογικά πλαίσια. Ωστόσο, όσον αφορά στα περιβάλλοντα τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση, διαπιστώνονται αρκετοί περιορισμοί.

Στόχος της παρουσίασης είναι η επισκόπηση των βασικών κατηγοριών χωρο-ευαίσθητων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, των δυνατοτήτων που παρέχουν τα υπάρχοντα περιβάλλοντα σχεδίασης και υλοποίησης χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών, αλλά και οι περιορισμοί των περιβαλλόντων αυτών και οι προκλήσεις ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών περιβαλλόντων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *