Την Τετάρτη 22/5/2019, και ώρα 19:00, στο εργαστήριο 234, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Ο κος Μυλωνάς Ιωάννης (υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψη του κ. Ευαγγελίδη) θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με αντικείμενο “Ανακάλυψη κανόνων σε χρονοσειρές (Rule discovery from Time series)”.

Περίληψη: Το πεδίο έρευνας αφορά ως επί το πλείστον την προβλεπτικότητα (Forecasting), δηλαδή την δυνατότητα πρόβλεψης ενδεχόμενων μελλοντικών γεγονότων και/η αποτελεσμάτων με τη χρήση συναφών τρεχόντων η παρελθοντικών χρονολογικά δεδομένων (χρονοσειρές). Συγκεκριμένα, η μελέτη προσδιορίζεται στην ανακάλυψη κανόνων (Rules) η/και παραγόμενης γνώσης (Knowledge) από αυτούς από μοτίβα σε μονοδιάστατες η και πολυδιάστατες χρονοσειρές. Π.χ μοτίβα σε μονοδιάστατες χρονοσειρές θα μπορούσε να είναι μια ακολουθία, συλλογή γεγονότων που συμβαίνουν χρονολογικά σχετικά κοντά μεταξύ τους και με μια ορισμένη σειρά που παράγουν ένα γεγονός (event). Π.χ ορισμένα μηνύματα λάθους σε ένα τηλεφωνικό κέντρο να καταλήγουν σε συγκεκριμένη βλάβη.

Μαζί ήταν οι: Γ. Κολωνιάρη,  Γ. Ευαγγελίδης,  Σ. Ξυνόγαλος, Μ. Σατρατζέμη, Α. Χατζηγεωργίου, A. Γιαννακούλας, Γ, Δϊγκας, Γ. Μελάς,  Χ. Μεταλλίδου,  Ι. Μυλωνάς, Σ. Ξανθόπουλος, Σ. Ρίζου, Κ. Σταυρίδης,  Σ. Τσικίνας

20190522_200935

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *