Την Τρίτη 4/6/2019, και ώρα 19:00, στο εργαστήριο 434, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Ο κος Σαχπενδέρης Νικόλαος (υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψη της κ. Κολωνιάρη) θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με αντικείμενο “Εντοπίζοντας κοινότητες σε εξελισσόμενα κοινωνικά δίκτυα (Detecting communities in evolving social networks)”

Περίληψη: Τα κοινωνικά δίκτυα αφορούν οντότητες που αναπτύσσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και σχηματίζουν κοινότητες με βάση κοινά χαρακτηριστικά
τους. Ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των κοινοτήτων αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της Ανάλυσης Δεδομένων. Τα πραγματικά κοινωνικά δίκτυα είναι εξελισσόμενα στο χρόνο, οδηγώντας στην ανάγκη για εύρεση μεθόδων που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές, όπου το δίκτυο αντιμετωπίζεται στατικά. Έτσι, έχουν προταθεί τεχνικές για χρονική διαμέριση του δικτύου και ανάλυση κάθε τμήματος ξεχωριστά, αλλά και προσεγγίσεις όπου το δίκτυο ενημερώνεται με δεδομένα ροής (streaming). Ένα βήμα παραπέρα, γίνεται προσπάθεια για ενσωμάτωση του περιεχομένου του δικτύου στα κριτήρια για δημιουργία μιας κοινότητας. Για παράδειγμα, σε ένα δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι σχηματίζουν κοινότητες με βάση το πλήθος των ανταλλαγμένων μηνυμάτων, αλλά είναι ενδιαφέρον να προσμετράται και το θέμα κάθε μηνύματος οδηγώντας σε πιο αμιγείς κοινότητες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρουσίασης, θα παρουσιαστούν οι βασικές τεχνικές εντοπισμού κοινοτήτων, οι προσαρμογές τους για εξελισσόμενα δίκτυα καθώς και η προτεινόμενη μέθοδος για συμπερίληψη του περιεχομένου του δικτύου.

Μαζί ήταν οι: Ε. Αλεξανδροπούλου, Χ. Γεωργιάδης, Θ. Κασκάλης, Γ. Κολωνιάρη,  Γ. Ευαγγελίδης,  Μ. Σατρατζέμη, Α. Χατζηγεωργίου, Α. Καρακασίδης, Θ. Αμανατίδης, A. Γιαννακούλας, Γ, Δίγκας,  Ι. Μυλωνάς, Λ. Πισπιρίγγας, Θ. Παπαδόπουλος, Σ. Ρίζου, Ν. Σαχπενδέρης, Κ. Σταυρίδης

20190604_195459

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *