Την Τετάρτη 20/05/2020, και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Ο κ. Θεόδωρος Αμανατίδης υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος με επιβλέποντα τον  κ. Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “A study on the evolution of software quality and technical debt in open source applications” (“Μελέτη της εξέλιξης της ποιότητας λογισμικού και του τεχνικού χρέους σε  εφαρμογές ανοικτού κώδικα”).

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91497822769

Αντικείμενο:
Σχεδόν όλα τα συστήματα λογισμικού εξελίσσονται συνεχώς για να ικανοποιήσουν νέες ανάγκες και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εποχής. Η ανάλυση εξέλιξης λογισμικού μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συντήρησης που ακολουθούνται από τις ομάδες προγραμματιστών. Ο στόχος της διδακτορικής διατριβής που θα παρουσιαστεί ήταν να μελετήσει την εξέλιξη των εφαρμογών ανοικτού κώδικα διερευνώντας την εξέλιξη της ποιότητας του λογισμικού καθώς και του κόστους συντήρησης, όπως αποτυπώνεται από τη έννοια του Τεχνικού Χρέους (ΤΧ). Το Τεχνικό Χρέος είναι μια έννοια στον προγραμματισμό που αντικατοπτρίζει την επιπλέον προσπάθεια συντήρησης που προκύπτει όταν αναπτύσσεται «μη-βέλτιστος» κώδικας, που είναι εύκολο να παραδοθεί γρήγορα, αντί να εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές.

Συνεισφορά:
Η συνολική συμβολή της διατριβής περιλαμβάνει πέντε (5) σημεία: (α) παρέχει πολύτιμες αχαρτογράφητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι διαδικτυακές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι τα διαδικτυακά συστήματα έχουν λάβει περιορισμένη προσοχή σε αντίθεση με αυτά των μέχρι τώρα πιο συμβατικών desktop εφαρμογών, (β) διερευνά τον βαθμό στον οποίο η παρουσία του Τεχνικού Χρέους (ΤΧ) σε μονάδες λογισμικού επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξής του αυξάνοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για τη διόρθωση σφαλμάτων, (γ) αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική αιτία συσσώρευσης ΤΧ είναι δεξιοτεχνία των ίδιων προγραμματιστών, η διατριβή σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά των προγραμματιστών που τείνουν να εισαγάγουν Τεχνικό Χρέος σε εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, (δ) αποκρυσταλλώνει τους λόγους που ωθούν τους προγραμματιστές να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με την σημαντικότητα των διορθώσεων που προτείνονται από αυτοματοποιημένα εργαλεία μέτρησης ΤΧ και (ε) αναγνωρίζοντας την έλλειψη μιας αντικειμενικής βάσης σχετικά με τον εντοπισμό και την μέτρηση του Τεχνικού Χρέους μεταξύ των υπαρχόντων εργαλείων ΤΧ, η διατριβή προτείνει μια μεθοδολογία για την εξαγωγή ενός συνόλου αναφοράς από μονάδες λογισμικού (αρχεία/κλάσεις) στις οποίες έχει εντοπιστεί υψηλό Τεχνικό Χρέος από πολλαπλά εργαλεία ΤΧ ταυτόχρονα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *