Την Πέμπτη 21/1/2021, και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. Η κα Χριστίνα Τσίτα υποψήφια διδάκτορας του τμήματος με επιβλέπουσα την  κ. Μάγια Σατρατζέμη, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “Serious Game design and evaluation approach for cultural heritage understanding” (Mοντέλο σχεδιασμού και αξιολόγησης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς).

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99990238743

Abstract:

One of the most promising means regarding the potential of supporting both, entertainment and learning, in cultural heritage sector are the Serious Games (SGs). During last decades, Cultural Heritage Serious Games (CHSGs) are being developed with the use of different technologies, in order to facilitate learning of cultural heritage via an entertaining manner. Although, there are evidences about CHSGs effects, there is the need of extracting more reliable results about their effectiveness, meaning the extent to which the initial intentions achieved their purpose. Regarding CHSGs, this purpose is twofold, which means the measurements are as much about entertainment as learning. Moreover, there is the need of increasing evidences on CHSGs’ effectiveness regarding higher-cognitive processes in learning. The aim of the present paper is to describe a CHSG design and evaluation approach, which is oriented to the enhancement CHSGs effectiveness in terms of entertaining and learning, as well as the extraction of more reliable results. Regarding learning aspects, the proposed approach focuses on extracting results about cultural heritage understanding. The suggested approach will be applied in a CHSG for the understanding of the Roman Forum of Thessaloniki, Greece. The reconstruction of the archaeological site is intended, in order to be used as a 3D virtual world setting of the SG. The sense of presence in a different time and place is intended to be enhanced through rigorous 3D representation of the site and its related practices, as game activities, which are being executed by a first-person controller, through the use of high immersive VR system (headset). The goal is to enhance CH understanding by applying experimentation and exploration activities in an immersive virtual world setting and at the same time to find evidence on whether it is possible to bring balance between entertainment and learning in a CHSG, through the use of different levels of immersion.

Published in:

  • Tsita C., Satratzemi M. (2019) A Serious Game Design and Evaluation Approach to Enhance Cultural Heritage Understanding. In: Liapis A., Yannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11899. Springer, Cham, p.438-446. doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_42
  • Tsita, C., Satratzemi, M. (2019) A VR serious game for understanding cultural heritage. In: Helin, K., Perret, J., & Kuts, V. (Eds.) (2019). The application track, posters and demos of EuroVR: Proceedings of the 16th Annual EuroVR Conference – 2019. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 357. doi.org/10.32040/2242-122X.2019.T357

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *