Την Τετάρτη 17/2, ώρα 17:00-18:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE. O Robert Dyer, Assistant Professor, Department of Computer Science & Engineering, University of Nebraska Lincoln (https://cse.unl.edu/~rdyer/) θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “An introduction to Boa“.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92725218712

Abstract
An introduction to Boa.
Boa is a domain-specific language and infrastructure that eases mining software repositories. Boa’s infrastructure leverages distributed computing techniques to execute queries against hundreds of thousands of software projects very efficiently. In this presentation Robert Dyer will give us a getting started guide to the language and it’s capabilities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *