Την Πέμπτη 18/11/2021, και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Η κ. Μαρία Μυλώση, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος με επιβλέπουσα την κ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής της έρευνας με αντικείμενο «Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και οι επερχόμενες αλλαγές στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4187851109?pwd=NjJIQjdDalFUNDljeWF3YVkya1JDZz09

Περίληψη
Η μεταδιδακτορική έρευνα διερεύνησε τις αλλαγές που επέφερε ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 με τον οποίον καθιερώθηκε ενιαίο συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και ο εφαρμοστικός εθνικός νόμος 4624/2019. Κατά την παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας, θα αναδειχθούν τόσο οι καινοτομίες του Κανονισμού όσο και οι προβληματισμοί που προξένησε το νέο θεσμικό πλαίσιο σε όσους καλούνται να το εφαρμόσουν, όπως αυτά διατυπώθηκαν σε εξειδικευμένες μελέτες που εκπονήθηκαν από την ερευνήτρια σε συνεργασία με την επιβλέπουσα Καθηγήτρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *