Την Πέμπτη 27/5/2021, και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου SDE.

Ο κος Αντρέας Γιαννακούλας υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος με επιβλέποντα τον αναπληρωτή καθηγητή κο Στέλιο Ξυνόγαλο θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα “Περιβάλλοντα και Παιχνίδια Προγραμματισμού για Μικρές Ηλικίες (Programming Environments and Games for Young Children)”.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96684865420

Abstract. Programming is considered by many a core skill of the 21st century. Learning the fundamentals of coding or programming encourages children to acquire new skills, such as problem solving, logical thinking, critical thinking, and Computational Thinking (CT), and moreover to be active creators of tomorrow. However, learning programming is not an easy process for novice programmers. In order to overcome the difficulties that novice programmers face, various platforms for learning coding and programming have been developed. Most of these platforms are game-based and focus on increasing learners’ motivation and engagement. Using educational games in the teaching process can bring many benefits. When dealing with primary school students, utilizing educational games as a means of promoting CT is considered even more important. Twenty two educational games or platforms that aim to cultivate Computational Thinking through teaching computer programming concepts to primary school students are presented. A short description of each game followed by a comparative analysis of both their game mechanics and their educational aspects is also presented. Additionally, less typical functionalities such as online classrooms, the support for learning analytics and the creation of new levels are analyzed. Most of these games are nowadays distributed through web platforms or mobile applications. Most suffer from major drawbacks, which make them difficult to use in a classroom environment, while the lack of an administrative platform does not allow the educator to assign tasks to students when at home. A proposal for an educational game platform for teaching programming to primary school students is presented. It has been designed and is to be developed based on the CMX framework. The educational platform includes a web-based game for in classroom teaching, a mobile application game for outside of the classroom, and an administrative module for the teacher to organize the educational process and monitor pupils’ performance. Through specific learning analytics the instructor will be able to draw conclusions on whether the students achieved the specific learning objectives, while the educational impact of this type of games will be investigated.

Δημοσιεύσεις

  1. Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2020). A Review of Educational Games for Teaching Programming to Primary School Students. In M. Kalogiannakis, & S. Papadakis (Ed.), Handbook of Research on Tools for Teaching Computational Thinking in P-12 Education (pp. 1-30). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4576-8.ch001
  2. Giannakoulas A., Terzopoulos G., Xinogalos S., Satratzemi M. (2021) A Proposal for an Educational Game Platform for Teaching Programming to Primary School Students. In: Reis A., Barroso J., Lopes J.B., Mikropoulos T., Fan CW. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1384. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73988-1_38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *